Privacy Verklaring

Bootartikelenshop verwerkt persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Indien je gebruik maakt van onze dienstverlening kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • E-mail adres
 • Bedrijfsnaam
 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Straatnaam
 • Huisnummer
 • Postcode
 • Plaats
 • Land
 • Telefoon
 • Mobiele telefoon
 • Waar kent u ons van
 • Bankgegevens die nodig zijn voor een betaling te doen
 • Alle overige gegevens die in het contact met ons actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch.


Indien je gebruik maakt van onze websites kunnen de volgende gegevens worden verwerkt:

 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over de activiteiten op de websites.

 

Met welk doel verwerken we deze gegevens?

Wij verwerken alleen persoonsgegevens indien en voor zover dat noodzakelijk is voor de dienstverlening. In elk geval verwerken wij deze niet om andere redenen dan hier onder aangegeven, tenzij daarvoor uitdrukkelijk toestemming van de betrokkene is verkregen of vanuit wet- en/of regelgeving wordt vereist.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van onze dienstverlening om:

 • Bestelling te verwerken
 • Bestelling te versturen
 • Offerte op te maken
 • Betaling te verwerken
 • Bij deelname aan een win-actie de winnaars te kunnen bereiken
 • Informatie toe te sturen over (de wijziging van) onze producten of diensten
 • Wetenschappelijke analyses te kunnen doen
 • Medewerkers te kunnen opleiden, trainen en beoordelen
 • Bewijs vast te leggen
 • De identiteit van de betrokkene vast te stellen
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen


Wij verwerken alleen persoonsgegevens van degenen die gebruik maken van onze website om:

 • Een persoonlijke omgeving op onze websites te creëren
 • Het gedrag van bezoekers te analyseren om de websites te verbeteren en het aanbod van producten en diensten hierop af te stemmen
 • Te voldoen aan wettelijke verplichtingen


Cookies op onze websites

Deze webwinkel maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die bij het bezoeken van een website naar uw computer worden gestuurd. Met cookies vergroten wij uw winkelgemak. Zo hoeft u niet elke keer dezelfde informatie in te voeren. Ook voorkomen wij dat u bij een bezoek aan onze winkel veelvuldig dezelfde informatie te zien krijgt.

Hoe komen wij aan de persoonsgegevens?

Vaak verstrek je de persoonsgegevens zelf, bijvoorbeeld wanneer je een aanvraag doet per e-mail of je gegevens invuld in de winkelwagen van onze webshop en een betaling via iDeal, Sofort Banking, MIster Cash of uw eigen bank doet.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren gegevens niet langer dan voor de dienstverlening of vanuit de wet noodzakelijk is.

Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?

De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor diegenen die dit in de uitoefening van hun functie nodig hebben. De systemen zijn hiertoe beveiligd met een SSL certificaat, inlogcodes, firewall en virusscanners. Onze webwinkel wordt gehost bij optimaal beveiligde datacenters. De onafhankelijke keuringsinstantie TÜV-SÜD controleert jaarlijks de kwaliteit en veiligheid van deze datacenters. Al sinds 2004 zijn deze BS-7799-TÜV gecertificeerd, voor excellente IT-veiligheid, gegevensbescherming, privacybeleid en beschikbaarheid. De certificering is in lijn met DIN ISO 27001 en wordt jaarlijks opnieuw uitgevoerd.

Delen wij persoonsgegevens met derden?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld indien dit noodzakelijk is in het kader van de dienstverlening of als dit wettelijk verplicht is. Zo kunnen wij derden inschakelen om goederen te versturen, betalingen te verwerken, e-mail verkeer mogeijk te maken, recensies te verzamelen, website activiteiten te analyseren en wij zullen indien wij wettelijk verplicht zijn persoonsgegevens verstrekken aan opsporingsdiensten. Indien en voor zover wij derden persoonsgegevens voor ons laten verwerken zullen wij er ten alle tijden op toezien dat deze partijen een correcte Privacyverklaring hanteren, om zo de beveiliging van je persoonsgegevens op hetzelfde niveau te kunnen garanderen. Wij blijven echter verantwoordelijk voor de verwerking en zullen deze beveiliging ook zo goed mogelijk bewaken. De persoonsgegevens die bij ons bekend zijn zullen nooit gebruikt worden voor andere doeleinden dan wat men redelijkerwijs mag verwachten. Ook zullen deze niet voor commerciele doeleinden door verkocht worden aan derden.

Wij werken samen met de onderstaande bedrijven om een goede dienst te kunnen leveren:
Targetpay, Sendcloud, Exalto

Welke rechten heeft de betrokkene ten aanzien van de persoonsgegevens?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens die worden verwerkt in te zien, aan te vullen, te corrigeren, te beperken of te verwijderen voor zover dit niet in strijd is met regel- en wetgeving waaraan wij dienen te voldoen. Verzoeken hiertoe kunnen worden ingediend via . Binnen 1 maand na ontvangst hoor je of dit verzoek kan worden ingewilligd. Omdat het belangrijk is dat wij weten dat het verzoek daadwerkelijk van jou komt, kunnen wij alleen verzoeken in behandeling nemen als er een kopie van het identiteitsbewijs is meegezonden. Je mag hierop je foto, de strook met nummers onderaan je paspoort, het paspoortnummer en je burgerservicenummer zwart maken. Deze hebben we niet nodig.

Wat als je een klacht hebt over de verwerking van je persoonsgegevens?

Graag horen wij het van je als je het ergens niet mee eens bent. Je kunt ons hier altijd over bellen of mailen. Je hebt ook het recht om hiervan melding te doen bij de Autoriteit persoonsgegevens. Zie daarvoor https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Hier kun je ook terecht als je het niet eens bent met onze reactie op je verzoek op inzage, aanvulling, correctie, beperking of verwijdering.

Wijziging privacyverklaring

Wij proberen je altijd zo goed en zo actueel mogelijk te informeren over hoe wij met je persoonsgegeven omgaan. De privacyverklaring zal daarom steeds aan nieuwe inzichten en ontwikkelingen worden aangepast. Check af en toe of er iets gewijzigd is.

Algemene vragen over de verwerking van je persoonsgegevens?

Als je vragen hebt over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan gerust contact met ons op via de contactopties op deze website.