Bootartikelenshop.nl hanteert op alle door ons geleverde artikelen minimaal 1 jaar fabrieksgarantie. De garantie is beperkt tot fabrieksfouten en omvat dus geen gebreken en schade ten gevolge van slijtage en oneigenlijk c.q. ondeskundig gebruik door koper. Wij volgen de garantiebepalingen van deze partijen.

Heeft u een artikel dat defect is, verzoeken wij u dit formulier in te vullen en door te sturen. Wij zullen uw garantieaanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen en u informeren over de afhandeling. Voor een snelle afhandeling verzoeken wij u om het defect zo goed mogelijk te omschrijven bij toelichting.

De garantiebepalingen staan vermeld bij artikel 10 in de algemene voorwaarden van Bootartikelenshop.

{loadformmaker 10}